30.07.2018r. – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, w podziale na zadania. Numer referencyjny: 5/ZP/2018

Ogłoszenie nr 596205-N-2018 z dnia 2018-07-30 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, w podziale na zadania. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie […]

More

25.07.18 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy żywności do DSOSW 12 – art. sypkie

Ogłoszenie nr 594215-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa art. żywieniowych do kuchni DSOSW nr 12 dla NiS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

More

18.07.18 – 4/ZP/2018 – WNIOSEK W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

DSOSW12/103/Adm/2018                                                                                                              Wrocław 18.07.2018r.   WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/ZP/2018. Nazwa zadania: Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM   W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM”, zgodnie […]

More

18.06.18 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy żywności do DSOSW 12 – art. sypkie

Ogłoszenie nr 574809-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa art. żywieniowych do kuchni w DSOSW nr 12 dla NiS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii […]

More

18.06.2018 – Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM – ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym na Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12, ul. Dworska 8; 54-144 Wrocław, pn.: „Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM”. Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr  573308-N-2018 w dniu 14.06.2018 r. Sprawa nr 4/ZP/2018. Odpowiedź na pytania

More

14.06.2018r. – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM

Ogłoszenie nr 573308-N-2018 z dnia 2018-06-14 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu […]

More