29.05.2019 – INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT – Dostawy żywności do DSOSW 12 – 2019/2020