22.03.2019r. – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 1/ZP/2019

Dot.: Dostawa autobusu turystycznego dla Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu.