16.01.2019 – Protokół przeprowadzonego zapytania ofertowego