07.01.2019 – Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości

 

 

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na dostawy środków czystości w ilości i asortymencie zgodnie z załącznikiem (CHEMIA)