30.11.2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Dostawa sprzętu komputerowego, AGD, RTV, narzędzi i instrumentów muzycznych na potrzeby DSOSW nr 12 w podziale na zadania – zadanie nr 3

Dot.: Dostawa sprzętu komputerowego, AGD, RTV, narzędzi i instrumentów muzycznych na potrzeby DSOSW nr 12 w podziale na zadania – zadanie nr 3.