28.11.2018r. – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 10/ZP/2018

Dot.: Dostawa autobusu turystycznego dla Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu.