04.10.2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa