03.10.2018 – INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT – Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dot.: Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa