27.09.2018 – Odpowiedź na pytania – Postępowanie 8/ZP/2018

Do wykonawców

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12, ul. Dworska 8; 54-144 Wrocław, pn.: „Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa. Sprawa nr 8/ZP/2018