06.09.2018 – Odpowiedź na pytania – Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa

 

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12, ul. Dworska 8; 54-144 Wrocław, pn.: „Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, w podziale na zadania.”. Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 611844-N-2018 w dniu 03.09.2018 r. Sprawa nr 7/ZP/2018.