30.08.2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Dostawa urządzeń, sprzętu i mebli na potrzeby pracowni w zawodzie kucharz. 6/ZP/2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot: Dostawa urządzeń, sprzętu i mebli na potrzeby pracowni w zawodzie kucharz. 6/ZP/2018