29.08.2018 – INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT – Dostawa urządzeń, sprzętu i mebli na potrzeby pracowni w zawodzie kucharz

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dot: Dostawa urządzeń, sprzętu i mebli na potrzeby pracowni w zawodzie kucharz. 6/ZP/2018