22.08.2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, w podziale na zadania

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot: Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, w podziale na zadania.
Numer referencyjny: 5/ZP/2018