admin4881

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy żywności do DSOSW 12

Ogłoszenie nr 567797-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa art. żywieniowych do kuchni w DSOSW nr 12 dla NiS w podziale na zadania – liczba zadań 6. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie […]

More