admin4881

13.06.2018r. – INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – ZADANIE NR 6

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – ZADANIE NR 6 – Dostawy żywności do DSOSW 12 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 1/Ż/2018. Dostawa art. żywnościowych do kuchni w DSOSW nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w podziale na zadania – liczba zadnia 6 – ZADANIE NR 6 informacja o unieważnieniu postępowania – zadanie nr […]

More

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy żywności do DSOSW 12

Ogłoszenie nr 567797-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa art. żywieniowych do kuchni w DSOSW nr 12 dla NiS w podziale na zadania – liczba zadań 6. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie […]

More