admin4881

18.06.18 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy żywności do DSOSW 12 – art. sypkie

Ogłoszenie nr 574809-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa art. żywieniowych do kuchni w DSOSW nr 12 dla NiS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii […]

More

18.06.2018 – Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM – ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym na Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12, ul. Dworska 8; 54-144 Wrocław, pn.: „Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM”. Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr  573308-N-2018 w dniu 14.06.2018 r. Sprawa nr 4/ZP/2018. Odpowiedź na pytania

More

14.06.2018r. – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM

Ogłoszenie nr 573308-N-2018 z dnia 2018-06-14 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa systemu wzmacniającego słuch FM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu […]

More

13.06.2018r. – INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – ZADANIE NR 6

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – ZADANIE NR 6 – Dostawy żywności do DSOSW 12 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 1/Ż/2018. Dostawa art. żywnościowych do kuchni w DSOSW nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w podziale na zadania – liczba zadnia 6 – ZADANIE NR 6 informacja o unieważnieniu postępowania – zadanie nr […]

More

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy żywności do DSOSW 12

Ogłoszenie nr 567797-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa art. żywieniowych do kuchni w DSOSW nr 12 dla NiS w podziale na zadania – liczba zadań 6. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie […]

More