admin4881

21.08.2018r. – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa urządzeń, sprzętu i mebli na potrzeby pracowni w zawodzie kucharz

Ogłoszenie nr 606750-N-2018 z dnia 2018-08-21 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa urządzeń, sprzętu i mebli na potrzeby pracowni w zawodzie kucharz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii […]

More

30.07.2018r. – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, w podziale na zadania. Numer referencyjny: 5/ZP/2018

Ogłoszenie nr 596205-N-2018 z dnia 2018-07-30 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, w podziale na zadania. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie […]

More

25.07.18 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy żywności do DSOSW 12 – art. sypkie

Ogłoszenie nr 594215-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa art. żywieniowych do kuchni DSOSW nr 12 dla NiS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

More