admin4881

17.10.2018r. – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa sprzętu komputerowego, AGD, RTV, narzędzi i instrumentów muzycznych na potrzeby DSOSW nr 12 w podziale na zadania

Ogłoszenie nr 637497-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa sprzętu komputerowego, AGD, RTV, narzędzi i instrumentów muzycznych na potrzeby DSOSW nr 12 w podziale na zadania. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy […]

More

25.09.2018r. – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa

Ogłoszenie nr 621388-N-2018 z dnia 2018-09-25 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, w podziale na zadania. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie […]

More

06.09.2018 – Odpowiedź na pytania – Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa

  Do Wykonawców Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12, ul. Dworska 8; 54-144 Wrocław, pn.: „Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, w podziale na zadania.”. Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 611844-N-2018 w dniu 03.09.2018 r. Sprawa nr 7/ZP/2018.

More

03.09.2018r. – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa

Ogłoszenie nr 611844-N-2018 z dnia 2018-09-03 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: Dostawa, montaż i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, w podziale na zadania. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie […]

More